Ce am făcut

„Mentorul meu pentru mobilitate – un experiment pentru cetățenii din România și Bulgaria care merg să lucreze în alte state membre UE”

Martie 2014 – Februarie 2015
Proiect finanțat de către Comisia Europeană prin DG Employment, Social Affairs and Inclusion.

Proiectul a fost inițiat de asociația Serviciul European de Acțiune pentru Cetățeni (ECAS) – Belgia, având drept parteneri Rețeaua Centrelor Juridice (LCN) din Marea Britanie, Asociația Internațională a Universității din Turin (IUC) – Italia, Fundația pentru Accesul la Drepturi (FAR) – Bulgaria și Asociația Naționala a Birourilor de Consiliere pentru Cetățeni (ANBCC) – România și a prevazut crearea unei rețele de consilieri privind drepturile omului în Italia, în Marea Britanie și în Belgia cu scopul de a-i informa și ajuta pe muncitori (cetățeni) în vederea rezolvării problemelor cu care se pot confruntă în ce privește exercitarea drepturilor lor.

Acesta a implicat, de asemenea, o rețea mai largă de organizații din Bulgaria, Belgia, Danemarca, Italia, Irlanda, România și Marea Britanie. Accentul a fost pus pe muncitorii ce pleacă din România și Bulgaria către alte țări membre ale UE din cauza acțiunilor de discriminare și abuz pe care aceștia le-au experimentat din 2007 încoace.

EPIC – Inițiativa de Participare Europeană pentru Cetățeni

Septembrie 2013 – Februarie 2015
finanțat de către Comisia Europeană prin Programul Europa pentru Cetățeni

Prin această inițiativă, ANBCC a urmărit creșterea sentimentului proprietății și stimularea utilizării drepturilor care le revin cetățenilor UE prin informarea acestora și promovarea în rândul lor a patru instrumente de participare la nivel european: alegerile europene, petiționarea la Parlamentul European, transmiterea de plângeri la Ombudsman-ul European și Inițiativa Cetățenească Europeană (ICE).

Astfel, ANBCC și-a propus să crească „know-how”-ul cetățenilor cu privire la utilizarea celor patru instrumente de participare la nivelul UE, să capaciteze 30 de ONG-uri din România și Ungaria în vederea utilizării instrumentelor mai sus menționate și să promoveze participarea de tipul grass-roots în cadrul politicilor UE. ANBCC a fost aplicantul principal, dar a implementat, totodată, acest proiect în parteneriat cu European Citizens Action Service – ECAS (Belgia) și Civil College Foundation (Hungary).

Imagine surprinsă în cadrul „Citizen Participation University”, Kunszentmiklós-Kunbábony, Ungaria, 7-11 Iulie 2014

Vizită la Consiliul Uniunii Europene, în cadrul vizitei de studiu cu cetățenii și reprezentanți ai organizațiilor neguvernamentale din România și Ungaria https://www.facebook.com/eucouncil/photos/a.182018825181114.45940.147547541961576/784936431556014/?type=1&theater

Imagine surprinsă în cadrul training-ului organizat la București, 29 Septembrie – 2 Octombrie 2014

Dreptul tău EUropean – de la (re)cunoaștere la asumare

Aprilie – Noiembrie 2013

Scopul proiectului a fost să stimuleze asumarea drepturilor europene de către cetățenii români în contextul Anului European al Cetățenilor. Două au fost obiectivele specifice prin care acest proiect a răspuns nevoii de informare privind metodele pe care le au la dispoziție cetățenii români pentru a beneficia de drepturile care decurg din statutul de cetățeni europeni:

*ANBCC a implementat acest proiect în contextul „Anului European al Cetățenilor 2013”, implicând membrii organizațiilor membre ca voluntari.

De trei ori A pentru cetățeni: Acces la informații, Asistență și Ajutor activ

Decembrie 2012- Decembrie 2014
Finanțat de către Comisia Europeană, Programul EuropeAID

Obiectivul general al proiectului a vizat extinderea modelului de asistență oferit de Birourile de Consiliere pentru Cetățeni în Balcanii de Vest și în Turcia. Pentru atingerea acestui obiectiv, activitățile proiectului au fost centrate în jurul a trei obiective specifice:

Asociația Națională a Birourilor de Consiliere pentru Cetățeni a implementat acest proiect în parteneriat cu European Citizen Action Service –ECAS Bruxelles (aplicant) și Law Centres Federation (Marea Britanie), National Association of Citizens Information Services-NACIS (Irlanda). În statele beneficiare, partenerii ANBCC sunt: Centrul pentru dezvoltarea societății civile – STGM (Turcia), Programul pentru drepturi civile – CRPK (Kosovo), Fundația Națională pentru Dezvoltarea Societății Civile – NFCSD (Croația), Comitetul Avocaților pentru Drepturile Omului – YUCOM (Serbia), Asociația pentru inițiative democratice – ADI (Bosnia Herzegovina).

„JOIEU- Acțiunea Cetățenească Comună pentru o Uniune mai puternică și mai apropiată de cetățeni”

August 2013 – Ianuarie 2015
Finanțat de către Comisia Europeană prin Programul Europa pentru Cetățeni.

Proiectul a coordonat dezbateri și acțiuni cetățenești în unsprezece state membre ale UE, o țară candidată și o țară potențial candidată urmărind oferirea de oportunități de a discuta probleme de interes comun și de a contribui la procesul de integrare intr-o Uniune Europeană mai democratică și mai deschisă pentru cetățenii din cele 13 tări. Acesta a inclus o serie de dezbateri transnaționale, stimulând participarea cetățenească și utilizarea comunicării inovative.

Proiectul a urmarit, așadar, creșterea gradului de conștientizare a valorilor și oportunităților cetățeniei europene și inițierea de acțiuni cetățenești comune și furnizarea de oportunități pentru o participare civică mai puternică în modelarea Politicii de Coeziune a Uniunii Europene pentru următoarea perioadă de programare (2014-2020), precum și creșterea oportunităților de participare cetățenească activă în viața politică a Uniunii Europene, cu accent pe alegerile europarlamentare din 2014. De asemenea, initiativa a crescut impactul participării cetățenești în procesul decizional European, punând accent pe participarea în guvernarea economică în perioada post-criză a zonei Euro.

ANBCC implementat aceasta inițiativă în parteneriat cu ProInfo Bulgaria(aplicant); Partners- Albania, Centre for Change and Conflict Management; European Citizen Action Service – Belgium; Cenzura Plus – Croația; NGO Support Centre – Cyprus; Neziskovky.cz – Czech Republic; Global Citizen -Denmark; Avatud Eesti Fond/Open Estonia Foundation – Estonia; Cittadinanzattiva Onlus – Italy; Atria: Institute on gender equality and women’s history – Netherlands; Center for Development of Non-Profit Sector – Serbia; Plataforma de ONG de Accion Social – Spain.

„Flowchart” – un program de schimb pentru mobilitate educațională și profesională

Februarie 2010 – Februarie 2011
Finanțat prin programul Europa pentru Cetățeni, EACEA, DG Educație și Cultură

„Flowchart” a urmărit inițierea și dezvoltarea unui program de schimb între șapte organizații ale societății civile din care furnizează și consiliează cetățenii europeni despre drepturile lor în domeniul liberei circulații. Toate activitățile prevăzute în cadrul programului au avut un puternic accent cultural și social, în sensul că au fost concepute pentru a-i ajuta pe consilieri să știe mai multe despre de unde vin și încontro se îndreaptă « clienții lor ».

Asociația Națională a Birourilor de Consiliere pentru Cetățeni (ANBCC) a implementat proiectul „Flowchart” în Parteneriat cu European Citizens Action Service (ECAS) Bruxelles (solicitant) și Citizens Advice (England and Wales), South Tyrone Empowerment Programme (Marea Britanie), Union of Citizens Advice Bureaux (Polonia), FOCUS – Casa dei Diritti Sociali (Italia) și ACCEM (Spania).

Europa în dialog cu cetățeanul!

Aprilie – Decembrie 2010
Finanțat de către Fundația Konrad Adenauer, Biroul din București

Scopul proiectului a fost de a familiariza cetățenii români cu instituțiile europene, cu drepturile, libertățile, dar și cu obligațiile care le revin prin statutul de cetățeni europeni prin organizarea a 23 de dezbateri cu cetățenii pe teme legate de Uniunea Europeană, Parlamentul European sau alte afaceri europene. Pe parcursul lunilor aprilie-mai și septembrie-octombrie au fost organizate dezbateri cu cetățenii în 23 de localități din țară (Alba Iulia, Arad, Berghin, Brașov, Brăila, București, Buzău, Campia Turzii, Focșani, Gheorgheni, Jimbolia, Lipova, Nehoiu, Piatra Neamț, Pitești, Roman, Satu Mare, Sfântu Gheorghe, Sibiu, Simeria, Târgu Neamț, Timișoara, Țigănești).

Lucrători în UE – pentru o mai bună informare despre drepturile și responsabilitățile migranților români pe piața europeană a forței de muncă

Ianuarie – Octombrie 2007
Finanțat de către Comisia Europeană prin Fondul Europa

Proiectul și-a propus consolidarea informațiilor primite de potențialii migranți români despre drepturile și responsabilitățile pe care le au pe piața europeană a forței de muncă. Principalele obiective ale proiectului au fost identificarea problemelor cu care se confruntă cetățenii români în căutarea unui loc de muncă în spațiul european; creșterea nivelului de informare al cetățenilor care sunt în căutarea unui loc de muncă în spațiul european; conștientizarea de către autoritățile publice cu privire la problemele pe care le au potențialii migranți români în căutarea unui loc de muncă în spațiul european. Proiect desfășurat în toate locațiile în care funcționează BCC.

În ceea ce privește activitățile desfășurate în cadrul proiectului acestea au inclus: elaborarea unui studiu despre nevoile de informare ale cetățenilor în căutarea unui loc de muncă în spațiul european; identificarea unor domenii de informare pentru potențialii migranți; o campanie de informare și conștientizare pentru cetățenii români în căutarea unui loc de muncă în spațiul european; organizarea de dezbateri locale cu cetățeni și reprezentanți ai autorităților publice cu responsabilități în domeniul migrației forței de muncă; elaborarea de instrumente de informare pentru cetățenii români în căutarea unui loc de muncă în spațiul european; organizarea conferinței naționale cu instituțiile publice de la nivel central pentru diseminarea rezultatelor proiectului și promovarea accesului liber la informații despre migrația forței de muncă.

Ghidul Tău Spre Europa – Pentru o Societate Civilă Implicată în Furnizarea de Informație Europeană în Concordanță cu Nevoile Cetățenilor

Decembrie 2004 – Septembrie 2005
Finantat de catre Comisia Europeana – Fondul Europa

Proiectul și-a propus să aducă informația europeană cât mai aproape de cetățeni, în cele 55 de locații unde, la momentul respectiv, funcționau Birouri de Consiliere pentru Cetățeni. Obiectivele sale specifice au fost întărirea capacității BCC în administrarea surselor de informare europeană și întărirea rolului BCC în calitatea sa de multiplicator de informație europeană în ceea ce privește pre- și post- aderarea la Uniunea Europeană. Printre activitățile incluse în cadrul proiectului s-au numărat: realizarea unor manuale („Administrarea Surselor de Informare Europeană” și „Identificarea și Accesarea Fondurilor Europene Pre- și Post- Integrare”) în vederea instruirii consilierilor BCC, sesiuni de training despre informația europeană și accesarea de fonduri europene și conștientizarea cetățenilor în ceea ce privește administrarea Surselor de Informare Europeană.

Cetățeanul și Europa

Noiembrie 2004 – Iulie 2005
Finanțat de către Comisia Europeană – Fondul Europa

Proiectul a urmărit dezvoltarea capacității cetățenilor în vederea accesării, înțelegerii și utilizării informației europene în viața de zi cu zi. Facilitarea accesului cetățenilor la informație europeană în concordanță cu interesele și nevoile lor de informare și creșterea transparenței în ceea ce privește acțiunile UE în România și o mai bună conștientizare și înțelegere a tuturor aspectelor legate de Uniunea Europeană au constituit principalele obiective ale acestuia.

Printre activitățile incluse în cadrul programului s-au numărat: lansarea studiului „Ce știu și ce vor să știe românii despre Uniunea Europeană” în cadrul unei conferințe de presă, elaborarea de materiale informative cu privire la domenii de interes specifice (fișe de informare create pentru a sprijini dezbaterile locale precum și serviciile de informare și consiliere furnizate de Birourile de Consiliere pentru Cetățeni), crearea de baze de date cu instituțiile, organizațiile și website-urile care furnizează informații europene, redactarea unui raport de evaluare a nevoilor de informare identificate de către Birourile de Consiliere pentru Cetățeni, distribuirea la nivel local a unor comunicate de presă, în cadrul fiecărei dezbateri care a avut loc), introducerea în sistemul informațional InfoBCC a problemelor care au fost identificate ca și nevoi – Relații de muncă în Uniunea Europeană; Comerț; Agricultură; Educație – tineret, Accesarea Fondurilor Europene.

Pro-Activi într-un Forum European

Decembrie 2003 – Ianuarie 2004
Finanțat de către Comisia Europeană prin Programul Phare

Proiectul a urmărit dezvoltarea capacității ANBCC de a acționa în direcția influențării reglementărilor europene cu privire la accesul cetățenilor la servicii independente de informare.

În acest sens, ANBCC și-a propus dezvoltarea capacității sale pentru a face parte și a activa într-o rețea europeană de organizații care oferă servicii de informare și consiliere. Proiectul desfășurat la nivel național a făcut posibilă dobândirea de noi cunoștințe și expertiză în domeniul influențării politicilor publice de către Secretariatul ANBCC, dar incluzând și semnarea Memorandumului de la Vilnius, ANBCC devenind astfel membră a rețelei internaționale de organizații care oferă servicii de informare – Citizens Advice and Information (CAI) și participarea ANBCC la Forumul European de Informare și Consiliere din perioada 3-5 decembrie 2003.