Cum particip

Cine și cum poate iniția o Inițiativă Cetățenească Europeană?

Cetățeni ai UE a căror vârstă le permite să voteze la alegerile pentru Parlamentul European (care au împlinit 18 ani, cu excepția cetățenilor austrieci, care pot vota începând de la 16 ani) pot fi inițiatori ai unei ICE.

Aceștia trebuie să fie organizați într-un „comitet al cetățenilor” compus din cel puțin 7 cetățeni europeni cu reşedința în cel puțin 7 state membre diferite.

Organizațiile nu pot iniția ICE, dar pot promova o inițiativă.

Cine și cum poate susține o ICE?

Cetățeni ai UE a căror vârstă le permite să voteze la alegerile pentru Parlamentul European (care au împlinit 18 ani, cu excepția cetățenilor austrieci, care pot vota începând de la 16 ani), pot susține o ICE.

Susținerea față de o inițiativă poate fi exprimată prin:

http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing

 

 

Pași în realizarea unei ICE

Pregătirea şi înființarea comitetului cetățenilor

Înregistrarea propunerii de inițiativă cetățenească – maxim 2 luni!

Certificarea sistemului de colectare online – maxim 1 lună!

Colectarea declarațiilor de susținere pe hârtie şi/sau online

Verificarea declarațiilor de susținere – maxim 3 luni!

Prezentarea inițiativei în atenția Comisiei

Examinarea Inițiativei