Despre IEC

Mai multă democrație: dacă idealul European rămâne unul al unității în diversitate — cândva temă de eseuri pentru tinerii români aspiranți la statutul de cetățeni europeni—mai multă democrație este, într-adevăr, răspunsul. Mai multă deschidere din partea instituțiilor europene, mai multă transparență, mai multă consultare, inițiativă și, bineînțeles, mai multă implicare.

În vreme ce pași mici în direcția democratizării UE au fost deja realizați de-a lungul jumătății de secol de istorie a construcției europene, cel mai mare succes al democrației transnaționale de până acum îl reprezintă Inițiativa Cetățenească Europeană (ICE).

Noul instrument de participare permite ca un număr de cel puţin un milion de cetăţeni ai UE, provenind din cel puţin 7 dintre cele 28 de state membre UE, să lanseze Comisiei Europene invitația de a propune legislaţie pe probleme în care UE are competenţa de a legifera. În vreme ce viața scurtă a multor dintre inițiative este o dovadă a meandrelor democrației europene, valoarea instrumentului și ideea de participare directă a cetățenilor în procesul legislativ european nu pot fi negate. Așa cum schimbarea este inerentă democrației, și rolul ICE în democratizarea UE rămâne unul crucial, în ciuda transformărilor procedurale pe care funcționarea sa le presupune.

Știați că…?

Articolul 11, cuprins în versiunea consolidată a Tratatului de la Lisabona (2007), pune bazele și descrie Inițiativa Cetățenească Europeană:

Articolul 11

(1) Instituţiile acordă cetăţenilor şi asociaţiilor reprezentative, prin mijloace corespunzătoare, posibilitatea de a-şi face cunoscute opiniile şi de a face schimb de opinii în mod public, în toate domeniile de acţiune ale Uniunii.

(2) Instituţiile Uniunii menţin un dialog deschis, transparent şi constant cu asociaţiile reprezentative şi cu societatea civilă.

(3) În vederea asigurării coerenţei şi a transparenţei acţiunilor Uniunii, Comisia Europeană procedează la ample consultări ale părţilor interesate.

(4) La iniţiativa a cel puţin un milion de cetăţeni ai Uniunii, resortisanţi ai unui număr semnificativ de state membre, Comisia Europeană poate fi invitată să prezinte, în limitele atribuţiilor sale, o propunere corespunzătoare în materii în care aceşti cetăţeni consideră că este necesar un act juridic al Uniunii, în vederea aplicării tratatelor.

Regulamentul (UE) nr. 211/2011 al PE și al Consiliului din 16 februarie 2011 privind inițiativa cetățenească (versiunea consolidată 10/2013) pune în aplicare Art.11 al Tratatului.