Daciana Octavia SÂRBU

daciana_octavia_sarbu

1. Despre europarlamentar câteva detalii

Data si locul nașterii: 15 Ianuarie 1977 – Arad

Studii, titluri științifice (conform CV):

Activitate profesională (conform CV):

Limbi străine: spaniolă, engleză, franceză

Declarația de avere și interese: http://www.europarl.europa.eu/meps/ro/33989/DACIANA+OCTAVIA_SARBU_declarations.html

2. În politica naţională…

Daciana Sârbu a fost membră a Partidului Democrației Sociale din România din 1996 până în 2001 când acest partid și-a schimbat denumirea în Partidul Social Democrat în care este membră din 2001 până în prezent. Din 2001 până în 2003 a fost Consilier al Corpului de Control al Primului Ministru; din 2003 până în 2004 a deținut funcția de Secretar de stat al Direcției programe pentru tineret în Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului. În perioada 2002-2004 aceasta a deținut funcția de Secretar General al Tineretului Social Democrat, iar din 2004 Daciana este Președintă a Ligii Tinerelor Social democrate precum și Președintă a Autorității Naționale pentru Tineret, funcție pe care a deținut-o în intervalul martie-decembrie 2004. În urma alegerilor pentru Parlamentul României aceasta devine deputat în perioada 2004- 2007.

3. …şi europeană

MANDAT 2007-2009

Din 2005, Daciana Sârbu a fost Observator în Parlamentul European, iar din 2007 a devenit deputat în PE. În PE aceasta a fost membră a Grupului Socialist din din ianuarie 2007 până în iulie 2009 când a devenit membră a Grupul Alianţei Progresiste a Socialiştilor si Democraţilor din Parlamentul European. În 2007 aceasta a fost membră în: Comisia pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară, Delegaţia pentru relaţiile cu Republica Populară Chineză și membru supleant în Comisia pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne și în Delagația pentru relațiile cu Israel.

MANDAT 2009-2014

În 2009, Daciana Sârbu a fost membră tot în aceiași Comisie și Delegație la care se mai adaugă și Comisia pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne și Delegația pentru relațiile cu India ca membru supleant. În 2012, aceasta devine membru supleant în Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală. Mai multe, aici (http://www.europarl.europa.eu/meps/ro/33989/DACIANA+OCTAVIA_SARBU_history.html ).

Din cadrul activităților sale în PE în a șasea legislatură a avut un raport (www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A6-2009-0076+0+DOC+PDF+V0//RO) în calitate de raportor referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 98/8/CE privind comercializarea produselor biodestructive în vederea prelungirii anumitor termene ceea ce ar fi putut însemna că produse importante, cum ar fi dezinfectanții utilizați în spitale, ar trebui retrași de pe piață începând cu 15 mai 2010. În 2010, Daciana Sârbu a avut un alt raport în calitate de raportor referitor la recunoaşterea agriculturii ca sector strategic în contextul securităţii alimentare.

MANDAT 2014-2019

La alegerile din 2014, Daciana Sârbu a fost propusă , din nou, de PSD, reuşind să obţină un nou mandat. În prezent este vicepreşedintă a Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară, membră a Delegației pentru relațiile cu Statele Unite ale Americii, membră supleantă înComisia pentru agricultură și dezvoltare rurală, Comisia pentru pescuit şi face parte din Delegația pentru relațiile cu Republica Populară Chineză

Până în septembrie 2015 aceasta a avut:

4. În online

Website Parlamentul European: http://www.europarl.europa.eu/meps/ro/33989/DACIANA+OCTAVIA_SARBU_home.html

Website Personal: http://dacianasarbu.wordpress.com/

Email: dacianaoctavia.sarbu@europarl.europa.eu

Facebook: https://www.facebook.com/daciana.sarbu

Twitter: https://twitter.com/dacianasarbu