Servicii de asistență

Ce este serviciul „Europa ta – Consiliere”/ Cine asigură funcţionarea sa?

„Europa ta – Consiliere” este un serviciu al UE care oferă consultanță publicului, în acest moment prin intermediul unei echipe de consilieri juridici ai European Citizen Action Service (ECAS), partener contractual al Comisiei Europene. Serviciul dispune de o echipă de avocaţi care îşi desfăşoară activitatea în toate limbile oficiale ale UE şi cunosc atât legislaţia europeană, cât şi legislaţiile tuturor ţărilor UE.

Cooperarea dintre serviciul „Europa ta – Consiliere” şi SOLVIT

În cazul aplicării defectuoase a legislației europene, serviciul „Europa ta – Consiliere” colaborează îndeaproape cu SOLVIT, rețea care își propune să soluționeze problemele pe care le întâmpină cetățenii sau companiile în relațiile cu autorități din alte țări.

SOLVIT

este o reţea de soluţionare a problemelor survenite din cauza aplicării necorespunzătoare a legislaţiei privind piaţa internă de către autorităţile publice.

Domeniile cel mai frecvent tratate de SOLVIT sunt recunoaşterea profesională a calificărilor profesionale, accesul la educaţie, permisele de şedere, securitatea socială, drepturile de ocupare a unui loc de muncă, permisele de conducere, controlul de frontieră, accesul pe piaţă al produselor şi serviciilor, achiziţiile publice, impozitarea şi, nu în ultimul rând, libera circulaţie a capitalurilor şi a plăţilor.

Your Europe Advice (YEA)

este un serviciu de consiliere în slujba cetăţenilor Uniunii Europene furnizat de către experţii juridici din cadrul Serviciului European de Acţiune Cetăţenească (ECAS), în colaborare cu Comisia Europeană.

Principalele subiecte de interes acoperite de acest serviciu sunt emigrarea în altă ţară a Uniunii Europene, găsirea unui job sau înscrierea în cadrul unei Universităţi în altă ţară a UE, achiziţionarea de bunuri şi servicii de pe piaţa unică, călătoria în alte ţări din cadrul UE, egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi, şi, nu în ultimul rând, protecţia datelor.

Echipa YEA este formată din aproximativ 50 de avocaţi ce gestionează peste 12.000 de întrebări în fiecare an.

În cazul aplicării defectuoase a legislaţiei europene, serviciul YEA colaborează îndeaproape cu SOLVIT, reţeaua ce îşi propune soluţionarea tuturor problemelor întâmpinate de cetăţeni sau companii în relaţiile cu diferite autorităţi din cadrul UE.

EURES

EURES reprezinta o retea de cooperare intre serviciile publice de ocupare europene si a fost creata pentru facilitarea liberei circulatii a lucratorilor in cadrul Spatiului European si Elvetia. Parteneri ai serviciilor publice de ocupare in cadrul acestei retele sunt sindicatele, organizatiile patronale si alti actori implicati in piata muncii.

Reteaua este coordonata de Comisia Europeana.

Principalele obiective ale EURES sunt: